Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

aspazja
3663 8ae8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viabylejaka bylejaka
aspazja
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love viabylejaka bylejaka
aspazja
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viahaszraa haszraa
aspazja
Oczy przeważnie otwierają się dopiero wtedy, kiedy do niektórych rozdziałów naszego życia zamykają się drzwi.
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaaynis aynis
aspazja
Zaczęła płakać; zsunęła się z moich kolan i płakała leżąc na podłodze; i nigdy przedtem ani potem nie słyszałem już takiego płaczu. Tak płakaliby chyba tylko umarli, którym przyszłoby zmartwychwstać i żyć po raz drugi.
— Marek Hłasko
Reposted fromintryga intryga viaaynis aynis
aspazja
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 15 2017

aspazja
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— Łona i Webber "Ostatnia prosta"

July 13 2017

aspazja
5946 5bf3
Reposted fromcavovo cavovo viaaynis aynis
aspazja
4693 ef12

June 21 2017

aspazja
9187 e564

May 08 2017

aspazja
6858 158e
Reposted fromcalifornia-love california-love

April 25 2017

aspazja
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viahepi hepi
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viaonatequila onatequila
aspazja
7812 f21a 680
Reposted fromznikajac znikajac viaaynis aynis

non-gendered alternative to ‘welcome ladies and gentlemen’

Reposted fromKiro Kiro
1795 097e 680
Reposted fromKiro Kiro
aspazja
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnfading nfading viaaynis aynis

April 16 2017

aspazja
7380 272e
Reposted fromu-dit u-dit viahepi hepi
aspazja
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viamruugaa mruugaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl