Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

aspazja
- Kochasz go ?
- A wyglądam jakbym kochała ?
- Wyglądasz jakby to on Cie nie kochał.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viahepi hepi
8729 2926
Reposted fromsunlight sunlight viabloody-sunday bloody-sunday
aspazja
7812 f21a 680
Reposted fromznikajac znikajac viaaynis aynis

non-gendered alternative to ‘welcome ladies and gentlemen’

Reposted fromKiro Kiro
1795 097e 680
Reposted fromKiro Kiro
aspazja
gotta know the difference between being patient and wasting your time
Reposted fromnataliablus nataliablus viaaynis aynis

April 16 2017

aspazja
7380 272e
Reposted fromu-dit u-dit viahepi hepi
aspazja
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viamruugaa mruugaa
aspazja
4234 6097
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viamruugaa mruugaa

March 13 2017

aspazja
7082 2caf
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viastonerr stonerr

February 19 2017

aspazja
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— W. Churchill
Reposted fromcreure creure viawhenthenightcomes whenthenightcomes
aspazja

July 10 2015

aspazja
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viakaygatsby kaygatsby
aspazja
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viaembrace embrace
aspazja

July 08 2015

aspazja
6010 3eba
hope so..
aspazja
6146 e996 680
aspazja
0334 6a1b 680
Reposted fromzenibyja zenibyja viaeverybodyliess everybodyliess
aspazja
3933 4d59
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl