Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 13 2017

aspazja
7082 2caf
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viastonerr stonerr

February 19 2017

aspazja
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie zatrzymuj się.
— W. Churchill
Reposted fromcreure creure viawhenthenightcomes whenthenightcomes
aspazja

July 10 2015

aspazja
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura viakaygatsby kaygatsby
aspazja
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viaembrace embrace
aspazja

July 08 2015

aspazja
6010 3eba
hope so..
aspazja
6146 e996 680
aspazja
0334 6a1b 680
Reposted fromzenibyja zenibyja viaeverybodyliess everybodyliess
aspazja
3933 4d59
aspazja
8480 185c
Reposted fromwagabunda wagabunda viavanitaas vanitaas
aspazja
9880 bb69
Reposted fromfoina foina viaikaris ikaris
aspazja
5891 63ea
aspazja
ciężko jest zrezygnować z kogoś kto Cie kocha
aspazja
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaBanani Banani

July 06 2015

aspazja
9301 ef10 680
Hannibal S03E04

July 04 2015

aspazja
1962 add5 680
Reposted fromwonderwoman wonderwoman
aspazja
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
Reposted fromsablemarguerite sablemarguerite viavievse vievse
aspazja
5563 9c12 680
Coben "Zachowaj spokoj" 11
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamruugaa mruugaa

July 03 2015

aspazja
8838 495a
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaskins skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl